صفحه لنگر، صفحه ای که لنگر به آن وصل می شود

صفحه لنگر، صفحه ای که لنگر به آن وصل می شود
  • تاریخ ایجاد: 13 - دسامبر - 2016
  • اصطلاح تایید شده: 13 - دسامبر - 2016
http://archwort.dainst.org/fa/term/6922