گره زاویه دار

گره زاویه دار
  • تاریخ ایجاد: 17 - دسامبر - 2016
  • اصطلاح تایید شده: 17 - دسامبر - 2016
http://archwort.dainst.org/fa/term/6956