گوشه ها، زاویه ها

گوشه ها، زاویه ها
  • تاریخ ایجاد: 18 - دسامبر - 2016
  • اصطلاح تایید شده: 18 - دسامبر - 2016
http://archwort.dainst.org/fa/term/6964