داس دسته‌بلند

داس دسته‌بلند
  • تاریخ ایجاد: 24 - ژوئیه - 2014
  • اصطلاح تایید شده: 24 - ژوئیه - 2014
http://archwort.dainst.org/fa/term/7