گنبد خفته

گنبد خفته
  • تاریخ ایجاد: 20 - ژانویه - 2017
  • اصطلاح تایید شده: 20 - ژانویه - 2017
http://archwort.dainst.org/fa/term/7049