پی کم عمق

پی کم عمق
  • تاریخ ایجاد: 26 - ژانویه - 2017
  • اصطلاح تایید شده: 26 - ژانویه - 2017
http://archwort.dainst.org/fa/term/7074