گندانبار

گندانبار
  • تاریخ ایجاد: 12 - فوریه - 2017
  • اصطلاح تایید شده: 12 - فوریه - 2017
http://archwort.dainst.org/fa/term/7121