گداخت و فرم دهی فلز

گداخت و فرم دهی فلز
  • تاریخ ایجاد: 17 - فوریه - 2017
  • اصطلاح تایید شده: 17 - فوریه - 2017
http://archwort.dainst.org/fa/term/7137