آب دادن فولاد

آب دادن فولاد
  • تاریخ ایجاد: 20 - آوریل - 2017
  • اصطلاح تایید شده: 20 - آوریل - 2017
http://archwort.dainst.org/fa/term/7181