اخرا، گل اخرا

اخرا، گل اخرا
  • تاریخ ایجاد: 26 - آوریل - 2017
  • اصطلاح تایید شده: 26 - آوریل - 2017
http://archwort.dainst.org/fa/term/7274