اردوان

اردوان
  • تاریخ ایجاد: 27 - آوریل - 2017
  • اصطلاح تایید شده: 27 - آوریل - 2017
http://archwort.dainst.org/fa/term/7279