پیمایش شعاعی، بررسی شعاعی

پیمایش شعاعی، بررسی شعاعی
  • تاریخ ایجاد: 03 - مه - 2017
  • اصطلاح تایید شده: 03 - مه - 2017
http://archwort.dainst.org/fa/term/7382