پراکندگی فرهنگی

پراکندگی فرهنگی
  • تاریخ ایجاد: 04 - مه - 2017
  • اصطلاح تایید شده: 04 - مه - 2017
http://archwort.dainst.org/fa/term/7417