پناهگاه صخره ای کم عمق

پناهگاه صخره ای کم عمق
  • تاریخ ایجاد: 04 - مه - 2017
  • اصطلاح تایید شده: 04 - مه - 2017
http://archwort.dainst.org/fa/term/7423