خاکسپاری امانتی، خاکسپاری موقتی

خاکسپاری امانتی، خاکسپاری موقتی
  • تاریخ ایجاد: 09 - مه - 2017
  • اصطلاح تایید شده: 09 - مه - 2017
http://archwort.dainst.org/fa/term/7475