گیزه، جیزه

گیزه، جیزه
  • تاریخ ایجاد: 21 - مه - 2017
  • اصطلاح تایید شده: 21 - مه - 2017
http://archwort.dainst.org/fa/term/7590