داد و ستد، معامله پایاپای

داد و ستد، معامله پایاپای
  • تاریخ ایجاد: 08 - ژوئن - 2017
  • اصطلاح تایید شده: 08 - ژوئن - 2017
http://archwort.dainst.org/fa/term/7661