داده های باستان شناختی

داده های باستان شناختی
  • تاریخ ایجاد: 08 - ژوئن - 2017
  • اصطلاح تایید شده: 08 - ژوئن - 2017
http://archwort.dainst.org/fa/term/7665