درکوب، کوبه ی در

درکوب، کوبه ی در
  • تاریخ ایجاد: 09 - ژوئن - 2017
  • اصطلاح تایید شده: 09 - ژوئن - 2017
http://archwort.dainst.org/fa/term/7675