پل آبرسان

پل آبرسان
  • تاریخ ایجاد: 20 - اکتبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 20 - اکتبر - 2015
یادداشت کتابشناسی

(فلاح فر:1384)

http://archwort.dainst.org/fa/term/2943