گل محمدی

گل محمدی
  • تاریخ ایجاد: 22 - دسامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 22 - دسامبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/6451