{"tema_id":"2050","string":"\u067e\u0633 \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632 \u067e\u0648\u0644\u06cc","created":"2015-10-13 12:14:56","code":null,"notes":[{"@type":"\u06cc\u0627\u062f\u062f\u0627\u0634\u062a \u06a9\u062a\u0627\u0628\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc","@lang":"fa","@value":"(\u0639\u0628\u062f\u06cc:1393)"}]}